27. Dezember 2013
Kolkrabe im Hohlberg am 27.12.2013

20131227_Kolkrabe_Hohlberg